Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 08. Oktober 2018

Obnova gozdnih vlak

Občina Medvode je bila kot upravičenec uspešna na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer na Javnem razpisu za podukrep M04.3,

Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva z naslovom »Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije, PRP 2014-2020 za leto 2017, podukrep 4.3. Občina Medvode je na omenjenem razpisu prejela odobrena sredstva v vrednosti 14.853,15 EUR za urejanje gozdnih vlak. Katere poti bodo rekonstruirane, si lahko preberete v novici: Https://www.medvode.si/objava/153668


Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje