Metod Ferbar - častni občan občine Medvode


Občina Medvode je 3.7.2020  na slavnostni seji Metodu Ferbarju podelila naziv častnega občana občine Medvode.


Metod Ferbar je skozi desetletja dela v lokalni skupnosti dokazal, da za ljudi, ki imajo ideje, vidijo priložnosti za spremembe in dejansko želijo nekaj spremeniti ter doprinesti skupnosti, vedno obstaja pot. Ne samo ena pot, polno poti, ki niso lahke in na katerih je veliko izzivov ali preprek, in prav zato je delo prostovoljnih zanesenjakov včasih tako težko in zares je potrebno nagraditi tiste, ki kljub vsemu vztrajajo in prinašajo dobrobiti za vse krajane, ki se prav zaradi takih del počutijo bolje in lahko uživajo v sadovih njihovega truda – naj bo to nova asfaltna prevleka, obnovljene stavbe, urejena okolica, lično poslikane kapelice, organizacija postavitve novoletne okrasitve ali branje skoraj izgubljenih in znova obujenih zgodb in zgodovine kraja. Poleg tovrstnega angažiranja, že mnogo let prepeva v različnih zborih, igra in tudi drugače sodeluje v KUD Smlednik, turističnem in gasilskem društvu, društvu za ustno zgodovino in vedno sodeluje pri pripravi raznih prireditev. Več let je bil predsednik krajevne skupnosti in turističnega društva Smlednik; funkciji, preko katerih je lahko uresničil veliko idej in izboljšav za vse vasi v krajevni skupnosti.

O njegovem delu in prispevku skupnosti bi lahko napisali daljši esej, a naj vse aktivnosti bolj na kratko povzamemo in poudarimo glavne dosežke zadnjih 40 (štirideset) let:

 • Ureditev in asfaltiranje več odsekov cest v KS, še posebno odsek Smlednik-Tacen: organizacija, dogovori z občino in pomoč pri zbiranju soglasij in prispevkov lastnikov zemljišč. Marsikatera asfaltna prevleka ne bi ugledala luči brez enormnega truda in vztrajnosti.
 • KS je skupaj s PTT v tistem obdobju uresničila večletno željo in potrebo po širitvi telefonskega omrežja in izgradnji telefonske centrale.
 • Prenovitev doma KS Smlednik: zlasti sanitarij, vodovoda, centralnega ogrevanja, električnih instalacij in vgradnje merilnih naprav za različne uporabnike.
 • Dograditev zbiralnic mleka v Mošah in Hrašah: tako sta skupnosti pridobili hlajene prostore za zbiranje mleka in prostore za izvedbo volitev ter drugih družbenih aktivnosti.
 • Od nekdaj je občudoval smledniško ljudsko nošo, zato je poskrbel za lepo sliko noše na domu KUD Smlednik.
 • Uresničil je svojo večletno željo, da vdahne življenje sicer gradbeno obnovljenim kapelicam na kalvariji ob poti na Stari grad. Dolgo je iskal primernega slikarja in ga po spletu srečnih okoliščin našel. Ker sta se obnovi odpovedali tako cerkev kot občina, je poskrbel za zbiralno akcijo in s prispevki vaščanov je bila obnova izvedena. Občina pa je kasneje poskrbela za osvetlitev.
 • Pomagal je razrešiti težavo glede uporabe kulturnega doma v Smledniku. Cerkev doma brezplačno ni želela odstopiti, občina pa najemnine ni želela plačati, zato je dom sameval. Metod je vstopil v problem kot mediator in našel rešitev v tripartitni pogodbi med lastnikom (župnišče), plačnikom stroškom (občina) in uporabnikom (KUD Smlednik) ter jasno opredeljenimi pravicami in obveznostmi vseh. Rešitev, ki po dolgih letih še vedno deluje.
 • Kot predsednik TD Smlednik se je posebno trudil ohranjati ostanke gradu na Starem gradu, da se ohrani v največji možni meri. Obnovili so precej prvega in drugega obrambnega zidu, s sanacijo sten in učvrstitvijo SV vogala, uredili zaščitno ograjo proti padanju kamenja na S in V strani stolpa.
 • Obnova objekta Špelkina vila, ki je bil težje poškodovan v požaru, in ureditev okolice objektov z zasaditvijo vegetacije, za katero ves čas skrbi.
 • Prizadeval si je za izdajo razglednic in publikacij na temo »še živih« legend v povezavi z gradom. Pomagal je tudi pri pridobivanju informacij za lani izdani zbornik o zgodovini kraja.
 • Že več desetletij vzdržuje tudi grobove nekdaj za kraj pomembnih ljudi: grob vojakov JNA, grob prvega šolskega upravitelja, obeležje ustreljenih talcev ob golf igrišču, grob pionirja med piloti idr.).
 • Ob 500-letnici kmečkih uporov je organiziral postavitev spomenika na križišču v Valburgi.
 • Občasno sodeluje z Osnovno šolo pri vodenju učencev skozi kraj s predstavitvijo kraja, vaških posebnosti in znamenitosti, nekdanjih navad in običajev ter tako poskrbi, da bi mladi rodovi o kraju čim več vedeli in da zgodovina kraja ne potone v pozabo.

Metod Ferbar izžareva neskončno energijo, vztrajnost in voljo, oplemeniteno z izrednim čutom za človeka, domač kraj in preprosto modrostjo, ki je osnova za uspešnost mnogih projektov, ki so se na začetku lahko zdeli neuresničljivi. Upamo, da bo uresničil še mnogo idej.

Hvala Metod, da ste z več kot 40-letnim prizadevnin delom na različnih področjih obogatili življenje v naši krajevni skupnosti in občini.