KS Smlednik

Lepo pozdravljeni na spletnem portalu Smlednik.si. Portal je bil ustvarjen z namenom, da na enem mestu združimo vse informacije o naši skupnosti, ki bodo služile tako krajanom (kot informator o aktualnih projektih in dogajanju) kot tudi vsem obiskovalcem, ki bi želeli obiskati naše čudovite kraje.

Krajevna skupnost Smlednik (KS Smlednik) meri 1.583 ha, od tega je približno 780 ha gozdnih površin, 90 ha zelenih površin, 110 ha stanovanjskih površin, 550 ha kmetijskih površin ter 8 ha površin druge namenske rabe. Po podatkih SURS je leta 2019 na območju krajevne skupnosti živelo 2.144 ljudi.

Tudi sicer je ena prvenstvenih nalog krajevne skupnosti obveščati in združevati vse krajane. Vsako društvo in organizacija najbolje opravlja poslanstvo na svojem področju. Krajevna skupnost spleta povezave med njimi in koordinira različne aktivnosti.

Krajevna skupnost Smlednik

Na lokalnih volitvah 18.11.2018 so bili v svet Krajevne skupnosti Smlednik izvoljeni predstavniki posameznih vasi:

  • Dragočajna: Leon Stare,
  • Hraše:  Jože Janhar, Ivan Špenko,
  • Moše: Jure Žitnik.
  • Smlednik: Metod Ferbar, Matej Ulčar,
  • Valburga: Tatjana Perko, Alenka Zorman Rozman in Marjan Mali.


Svetniki so za predsednika sveta KS izvolili Leona Stareta, za podpredsednico pa je bila izvoljena Tatjana Perko. V zadnjih letih se je obseg delovnih nalog spremenil. Do leta 2017 je KS Smlednik skrbela za pokopališče v Smledniku in komunalno dejavnost, danes ta področja ureja Občina Medvode. Krajevna skupnost se lahko sedaj bolj posveča projektom, ki lokalno povezujejo krajane.

Uradne ure imamo vsak četrtek od 18.00 do 20.00. Lepo vabljeni, da nas obiščite.

Kontakt

Krajevna skupnost Smlednik
Smlednik 4b, 1216 Smlednik

T: 01 3627 008
E: krajevna.skupnost@smlednik.si
FB: KS Smlednik
Kontaktna oseba: Leon Stare, predsednik sveta KS Smlednik