Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice o dogajanju v Smledniku

>>

Ureditev vegetacije v varovalnih pasovih občinskih cest

08. junij 2017 / KS Smlednik

Posredujemo obvestilo občanom glede vzdrževanja vegetacije v varovalnih pasovih cest, ki ga je pripravila občinska inšpektorica Martina Schlaus. Obvestilo je namenjeno preventivi in odvrnitvi občanov od nespoštovanja zakonov in odlokov in posledično izrekanja sankcij inšpekcije.
Občinska inšpekcijska služba Občine Medvode želi vse občane opozoriti na obvezno obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob občinskih cestah. S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu mora biti vegetacija obrezana tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. Poleg tega je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta zaradi razraščenosti velikokrat ovira varnost pešcev in drugih udeležencev v prometu.

Opozoriti vas želimo na obvezno upoštevanje določb Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15) in Odloka o občinskih cestah v Občini Medvode (Uradni list RS, št. 127/03), ki določata, da je:
- raba prostora v varovalnem pasu občinske ceste omejena (varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta; pri lokalni cesti je širok 5 metrov, pri javni poti 4 metre);
- prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Občane tako pozivamo, da na svojih parcelah ob občinskih cestah odstranijo kritično vegetacijo, sicer bo to na njihove stroške opravil vzdrževalec cest in da je za neupoštevanje določb zakonodaje zagrožena globa.

Iz omenjene zakonodaje sledi, da je v varovalnem pasu občinske ceste potrebno:
- očistiti vse grmičevje na brežinah vzdolž cest,
- grmičevje ali drevje po širini obrezati najmanj do zunanjega roba bankine; kjer bankine ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste;
- obrezati žive meje oziroma druge visoke nasade vzdolž cest (višina zaradi preglednosti ne sme presegati 0,8 m od nivoja vozišča),
- drevesa, ki rastejo ob cestah, obrezati tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 4,50 m.

 

Glede na navedeno naprošamo vse občane, da upoštevajo in spoštujejo napotke in obrežejo vegetacijo na svojih površinah ob cestah in s tem zagotovijo varnost vseh udeležencev v prometu.

V primeru vprašanj lahko ta pošljete na inspektor@medvode.si.


Martina Schlaus
občinska inšpektorica

Komentiraj novico

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?