Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice o dogajanju v Smledniku

>>

Pravno obvestilo

 SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI SMLEDNIK.SI

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani Smlednik.si. Smlednik.si je spletna stran v lasti krajevne skupnosti Smlednik, Smlednik 4b, 1216 Smlednik (v nadaljevanju lastnik spletne strani).
Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletni strani smlednik.si.

V primeru, da se s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinjate, vas pozivamo, da nemudoma prenehate z uporabljanjem spletne strani.

PRAVILA ZA UPORABO VSEBIN

Vse vsebine, objavljene na spletni strani Smlednik.si so last lastnika in/ali njegovih partnerjev ali pogodbenih sodelavcev oz. so označena z ustreznim virom ali avtorjem. Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Med vključena avtorska dela sodijo med drugim tudi vsa računalniška koda, urejena struktura sistema ter vse pisno, slikovno, zvočno in drugo gradivo. Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitenemu gradivu ni potrebno dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, (c), ipd.), ampak je to zaščiteno že s samim nastankom ter nepooblaščenim osebam že kot tako prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.
Krajevna skupnost Smlednik je izključni lastnik spletne strani smlednik.si.
Lastnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z zakonodajo.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Krajevne skupnosti Smlednik ni dovoljena. Za dovoljenje k uporabi zaščitenega gradiva pišite na naslov info@smlednik.si.

ZUNANJE POVEZAVE

Spletna stran Smlednik.si lahko vsebuje povezave na različne zunanje strani, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav ne odgovarjamo.

ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli na naše mesto.
Lastnik zagotavlja varovanje osebnih podatkov skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Vsi posredovani osebni podatki registriranih uporabnikov so namenjeni izključno uporabi na spletni strani ter administraciji storitev, te podatke pa bo ponudnik uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je z vašim privoljenjem zbiral oziroma na zahtevo uradnih organov Republike Slovenije.

S sprejemom teh splošnih pogojev in uporabo storitve uporabniki soglašajo, da lastnik ne more zagotoviti varnosti ali zasebnosti informacij, ki se prenašajo preko interneta ali elektronske pošte, ter da ponudnika ne bodo smatrali za kakorkoli odgovornega v povezavi z uporabo vseh tovrstnih informacij s strani tretjih oseb. S sprejemom splošnih pogojev se uporabniki strinjajo, da lastnik ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z informacijami, ki jim jih pošiljajo sami. Uporabniki, ki ne soglašajo s takšno stopnjo zagotavljanja varnosti ali zasebnosti informacij ne morejo uporabljati storitev spletne strani Smlednik.si

PIŠKOTKI

Med brskanjem po spletni strani Smlednik.si se skupaj z vsebino datotek na računalnike uporabnikov in registriranih uporabnikov prenašajo tudi kratke tekstovne datoteke - piškotki (cookies). Piškotki vsebujejo podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje nekaterih aplikacij na spletni strani, hkrati pa uporabnikom omogočajo nekatere prednosti pri uporabi storitev.

Uporabnik ali registriran uporabnik lahko z nastavitvami svojega spletnega brskalnika določi, ali bo dopustil uporabo piškotov na posamezni spletni strani ali ne. Več podatkov o piškotih in njihovi uporabi je na voljo v dokumentaciji ter navodilih za uporabo vašega brskalnika.

ODGOVORNOST

Ponudnik uporabnikom ali registriranim uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani Smlednik.si popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova pričakovanja do spletnega portala. Ponudnik prav tako ni odgovoren za telefonske in mrežne povezave ter storitve, vključno s pokritjem območja ali prekinitvijo zveze.

Ponudnik ni odgovoren za kakršnokoli škodo, vključno s škodo zaradi izgubljenih podatkov, izgubo programov, stroški povezav, stroški preskrbe nadomestnih storitev ali prekinitev storitev, ki izhajajo iz uporabe spletne strani Smlednik.si, četudi je lastnik seznanjen z možnostjo tovrstne škode.

SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Lastnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem naslovu www.smlednik.si. Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerikoli del storitve, kakor tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih vsebin.

Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele storitve ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

REŠEVANJE SPOROV

Za vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani Smlednik.si, se najprej obrnite na elektronski poštni naslov info@smlednik.si.

PRISTOJNOST ZA SPORE

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z Krajevno skupnostjo Smlednik se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.


Krajevna skupnost Smlednik, 24.10.2011.


Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?