Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice o dogajanju v Smledniku

>>

Pokopališče Smlednik

Krajevna skupnost Smlednik je upravljavec pokopališča in mrliške vežice v Smledniku. Na pokopališču je 574 grobnih mest, širitev pokopališča pa je ena izmed prioritetnih investicij v naši skupnosti, saj je prostih le še nekaj grobnih mest, prostorska stiska pa iz leta v leto večja. V letu 2005 je bila zaključena izgradnja dveh sodobnih mrliških vežic, ki sta umeščeni na Trg sv. Urha v Smledniku.

NAJEM GROBNEGA MESTA
Za najem novega grobnega mesta je potrebno skleniti najemno pogodbo s Krajevno skupnostjo Smlednik. Pogodbo lahko sklenete v pisarni KS v času uradnih ur. V nujnem primeru (primer smrti) pokličite telefonsko številko 040 333 842. Najemnikom se enkrat letno izda položnica za plačilo najemnine, ki predstavlja sorazmerni del letnih stroškov vzdrževanja skupnih objektov in naprav na pokopališču. Najemnino lahko poravnate z UPN obrazcem na banki ali pošti. Plačilo lahko izvedete tudi s pomočjo elektronskega bančništva. Najemnine ne morete poravnati v pisarni KS Smlednik, saj ne poslujemo z gotovino. Letna najemnina od leta 2013 naprej znaša 4,7€ za m2 grobnega mesta.

ODPOVED NAJEMA, SPREMEMBA NAJEMNIKA IN PREKOP
V primeru, da bi želeli odpovedati najem grobnega mesta ali spremeniti najemnika grobnega mesta, nas kontaktirajte prek elektronske pošte krajevna.skupnost@smlednik.si, prek telefona 01/3627 008 ali pa se oglasite v pisarni KS Smlednik v času uradnih ur – vsak četrtek med 18.00 in 20.00. Če bi želeli opraviti prekop pokojnih na drugo pokopališče, mora odločbo izdati Občina Medvode, zato se v tem primeru obrnite direktno na občinsko upravo. Za urejanje najemnih razmerij izpolnite ustrezen obrazec, ki ga najdete na eni izmed spodnjih povezav. 

ObrODPOVED: Obrazec za odpoved najema grobnega mesta
ObrPRENOS: Obrazec za spremembo najemnika grobnega mesta
ObrPREKOP: Prošnja za izdajo dovoljenja za prenos posmrtnih ostankov (dovoljenje izda Občina Medvode)
ObrPREVZEM: Prevzem najema grobnega mesta po pokojnem najemniku

POGREBNE STORITVE
Na pokopališču v Smledniku opravljata pogrebne storitve podjetji Hipnos in Navček.
Hipnos d.o.o.
Barletov cesta
1215 Medvode
051/620-699
Navček d.o.o.
Visoko 140
4212 Visoko
041/628-940


LOČEVANJE ODPADKOV NA POKOPALIŠČU
Vsak najemnik grobnega mesta je dolžan redno vzdrževati grob in vse odpadke odlagati na za to določena mesta ter skrbeti za red in čistočo. V črna zabojnika ob pokopališču se lahko odlagajo le odpadki cvetja ter zemlja v manjših količinah. V zabojnik se ne sme odlagati spomenikov in starih okvirjev, sveč ter kamenja. Sveče se odlagajo v posebna zabojnika namenjena zbiranju sveč. V rumeni zabojnik sodi odpadna embalaža (vrečke, lončki, ipd.)

SPREMEMBE NA NAGROBNIH OBELEŽJIH
Najemnik sme postavljati ali odstranjevati nagrobna obeležja, robnike in krovne plošče ali spreminjati arhitektonske zasnove grobnih prostorov v skladu z dovoljenjem najemodajalca. Vsako spremembo je zato potrebno najaviti na spodnjem obrazcu, katerega posredujte na KS Smlednik vsaj 14 dni pred predvidenim pričetkom del. 

ObrSPREMEMBA: Obrazec za najavo spremembe na grobnem mestu


POKOPALIŠKI RED
Na pokopališču je prepovedano:
  • hoja po grobovih in zelenicah;
  • nedostojno vedenje, vpitje, žvižganje in podobno;
  • vodenje psov in drugih živali na pokopališče (čeprav so na vrvici);
  • trganje in ruvanje cvetja po tujih grobovih
  • onesnaževanje ter poškodovanje tujih grobov in pokopališča;
  • preprodaja prostorov za grobove, brez soglasja upravljavca.Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?