Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 04. November 2021

Obrezovanje vegetacije ob cestah

Pred začetkom zimske sezone občina krajane opozarja na obvezno obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob občinskih cestah.

Pred začetkom zimske sezone občina ponovno opozarja na obvezno obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob občinskih cestah. S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v prometu mora biti vegetacija obrezana tako, da sta zagotovljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je vidna in dostopna prometna signalizacija. Poleg tega je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta zaradi razraščenosti velikokrat ovira varnost pešcev in drugih najbolj ranljivih udeležencev v prometu.

Obrezovanje in vzdrževanje vegetacije ob občinskih cestah je opredeljeno v določbah Zakona o cestah in Odloka o občinskih cestah v Občini Medvode, kjer je določeno, da je:
  • raba prostora v varovalnem pasu občinske ceste omejena (varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta; pri lokalni cesti je širok 5 metrov, pri javni poti 4 metre);
  • prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je povzročil.

Občina svoje občane poziva, da na svojih parcelah ob občinskih cestah, pločnikih in drugih poteh odstranijo kritično vegetacijo, sicer bo to na njihove stroške opravil vzdrževalec cest in da je za neupoštevanje določb zakonodaje zagrožena globa.

Celotna objava je na voljo na naslovu: Obrezovanje vegetacije ob cestah - medvode.si