Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 28. Maj 2019

Javni poziv za imenovanje članov Občinske volilne komisije

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  objavlja Javni poziv za imenovanje članov Občinske volilne komisije.

 3. julija 2019 bo potekel mandat Občinski volilni komisiji Občini Medvode, zato mora Občinski svet Občine Medvode imenovati nove člane.

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) občinski svet imenuje občinsko volilno komisijo za dobo štirih let. Sestavljajo jo predsednik, namestnik predsednika in trije člani ter trije njihovi namestniki. Predsednik in njegov namestnik se imenujeta iz vrst sodnikov oziroma drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

Več si lahko preberete na spletni strani Občine Medvode