Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 23. Maj 2019

Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora Občine Medvode

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 55. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 51/14 – uradno prečiščeno besedilo, 55/14-popr. in 17/18) objavlja Javni poziv

 za predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora Občine Medvode.

Občinski svet je že imenoval štiri člane nadzornega odbora, peti član pa je podal odstopno izjavo. Člana nadzornega odbora bo občinski svet imenoval na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed občanov Občine Medvode.

Več na spletni strani Občine Medvode