Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 21. Maj 2019

Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode za leto 2019

Občina Medvode je objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Medvode za leto 2019 na katerem bomo razdelili 27.000 EUR nepovratnih sredstev

Občina Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2019 v okvirni višini 27.000,00 EUR (proračunska postavka 4.5.1.1 Spodbujanje razvoja drobnega gospodarstva).

II. Okvirna višina razpisanih sredstev:

Ukrepi (po pravilniku):
Višina sredstev
Namen A – Spodbujanje začetih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti
18.000,00 EUR
Namen B – Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja
6.000,00 EUR
Namen C – Spodbujanje projektov inovacij
500,00 EUR
Namen D – Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij
2.000,00 EUR
Namen E – Spodbujanje razvoja projektov socialnega podjetništva
500,00 EUR


Več najdete na povezavi Občine Medvode