Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 21. Maj 2019

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Medvode v letu 2019

Občina Medvode razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja za leto 2019 v okvirni višini 52.000 EUR po shemi državnih pomoči v kmetijstvu.

skladno z Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006.

II. Okvirna višina razpisanih sredstev:

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)
Višina sredstev
1. Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
35.000 EUR
2. Ukrep 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
17.000 EUR


Več si lahko preberete v novici Občine Medvode