Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 28. Marec 2019

Usposabljanje za vodnika po naravi

vabimo vas na usposabljanje Vodnik po naravi. Usposabljanje je namenjamo posameznikom, ki bi želeli pridobiti znanje in veščine za kakovostno vodenje po naravi. Izobraževani program bo obsegal 45 ur, s poudarkom na praktičnemu delu na lokalnih mokriščih. Program bo obsegal dva sklopa: prvi bo namenjen interpretaciji narave v smislu prepoznavanja narave in njene interpretacije, drugi sklop pa doživljajskemu vodenju skozi zgodbe in doživljajske igrabimo vas na usposabljanje Vodnik po naravi.