Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 07. Marec 2019

Razgrnitev podatkov za odmero NUSZ 2019

Občina Medvode je objavila javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2019

Občina Medvode je objavila javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 2019. Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in na te podatke podajo pripombe od 11. 03. 2019 do 3. 4. 2019 in sicer vsak ponedeljek od 8.00 do 15.00 ure in vsako sredo od 12.00 do 17.00 ure. Pripombe je mogoče poslati tudi s priporočeno pošto na naslov Občine Medvode. Več informacij na spletni strani: https://www.medvode.si/objava/178456