Aktualno v Smledniku


Objavljeno: 13. December 2018

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Medvode

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Medvode.Kandidat za predsednika in člana nadzornega odbora mora poleg zakonskih izpolnjevati še naslednje pogoje:

  • končana univerzitetna izobrazba po pred bolonjskih študijskih programih ali magistrska 2. stopenjska izobrazba,
  • najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno-računovodskem, tehničnem, ekonomskem ali pravnem področju,
  • stalno prebivališče v Občini Medvode
  • ne more biti član občinskega sveta, župan, podžupan, član sveta krajevnih skupnosti in vaških odborov, direktor občinske uprave, javni uslužbenec občinske uprave ter član poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev ter
  • ne sme biti v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti ali ožjem sorodstvu s člani občinskega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem občinske uprave


Več na povezavi: https://www.medvode.si/objava/165833