Bodite obveščeni

Prijavite se na e-novice o dogajanju v Smledniku

>>

Gradnja pločnika, komunalnih vodov in rekonstrukcija ceste v Zbiljah

01. december 2016 / Občina Medvode

S strani Občine Medvode smo prejeli sledeče obvestilo o začetku del na cesti v Zbiljah. V izogib možnim nevšečnostim si lahko celoten tekst preberet v novici ;) Upamo, da se nove pridobitve v občini veselite tako kot mi!

Spoštovani,

obveščamo, da se bo začela dolgo pričakovana rekonstrukcija ceste v naselju Zbilje. Gre za državno cesto z oznako R2-413 (odsek 1079 Zbilje – Vodice) na relaciji od gasilskega doma v Zbiljah do prvega ovinka pred mostom čez Savo v dolžini približno 730 metrov. Veseli nas, da smo kot pobudnik projekta dosegli dogovor z upravljavcem državne ceste - Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) za skupen nastop v veliki investiciji, ki bo izboljšala pogoje za vse udeležence v prometu na tem odseku. Hkrati z gradnjo manjkajočega pločnika se bo zgradilo tudi hidrantno omrežje, javna razsvetljava, dve avtobusni postajališči, plinovod in obnovil vodovod, na koncu pa se bo obnovilo tudi celotno cestišče.

Gradnja pločnika z rekonstrukcijo ceste je bila dolgo časa na prvem mestu želenih investicij v Zbiljah. Cesta, ki je ena izmed bolj obremenjenih v naši občini, je na tem odseku zelo dotrajana in nevarna za vse udeležence v prometu. V sklopu ureditve se bo izvedel hodnik za pešce v širini 1,70 m, obstoječi avtobusni postajališči na vozišču se bosta ukinili in nadomestili z nišami ter prehodom za pešce. Nova širina ceste bo 6 metrov z razširitvijo na krivinah, ki bo omogočala nemoteno srečanje merodajnega vozila (vlačilcev). Na cesto se na omenjenem odseku priključujejo z leve strani tri ulice ter priključek iz Zbiljske dobrave z desne strani. Vsi priključki bodo urejeni skladno s Pravilnikom o cestnih priključkih.

Investicija je bila na začetku načrtovana v treh zaporednih letih, zato smo toliko bolj veseli, da smo naleteli na veliko razumevanje DRSI in bo lahko zaključena že v naslednjem letu. Gre za izjemno zahteven projekt, v katerem so vključeni kar trije soinvestitorji. Občina Medvode bo investirala v gradnjo pločnika, javne razsvetljave, dveh avtobusnih postajališč, obnove vodovoda in hidrantnega omrežja. DRSI bo financirala rekonstrukcijo cestišča, investiciji pa se je pridružilo tudi Javno podjetje Energetika Ljubljana, ki bo hkrati gradilo plinovod od krožišča pri trgovini v Zbiljah do križišča »Pr' Jošk« v Valburgi. Celotna vrednost investicije znaša slabih 620.000 evrov, od tega Občina Medvode prispeva približno 370.000 evrov.

Dela se bodo začela izvajati na začetku decembra. Zaradi zapletov pri izboru izvajalca (javno naročilo je bilo objavljeno že konec junija) se je gradnja zamaknila v najbolj neugodno zimsko obdobje. Večina del gradnje komunalnih vodov se bo lahko nemoteno izvajala v času brez snežnih padavin. Ker je rekonstrukcija ceste predvidena s postopkom reciklaže cestišča, se bo ta lahko izvedla šele ob dvigu temperatur, predvidoma spomladi. Celotna investicija bo zaključena najkasneje do 1. maja 2017. V začetnem času, ko bo na vrsti gradnja komunalnih vodov, bo vzpostavljenih več polovičnih zapor ceste, ki bodo vodene s semaforji. V zaključni fazi rekonstrukcije cestišča bo cesta za kratko obdobje popolnoma zaprta, obvoz bo voden, o natančnem terminu pa boste predhodno obveščeni. Poteki in terminski plani zapor bodo objavljeni na spletni strani Občine Medvode. Avtobusni prevozniki bodo o zapori obveščeni. V času popolne zapore ceste bo izvajalec dolžan zagotoviti dovoz za vsa intervencijska in komunalna vozila. Kmetje ter ostali lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč naj za dostop do zemljišč uporabljajo poljske in druge javne poti; če pa takšen dostop ni možen, naj se za dostop dogovorijo z izvajalcem del na gradbišču. O dostopu do stanovanjskih objektov na tem območju bo stanovalce sproti obveščal izvajalec.

Udeležence v prometu prosimo za razumevanje in upoštevanje zapore in postavljene signalizacije ter navodil izvajalca. Z javnim naročilom je bil izbran izvajalec CVP d.o.o. iz Ljubljane, ki bo dela opravljal s podizvajalci. Nadzor nad deli in vodenje projekta opravlja DRI upravljanje investicij d.o.o.

Zavedamo se, da bodo zapore ceste povzročile nekaj slabe volje med krajani in vsemi rednimi uporabniki zaprte ceste, saj se bo čas potovanja nekoliko podaljšal, zato prosimo za razumevanje. Z nekaj dobre volje in potrpljenja bomo že spomladi deležni neprimerno boljše cestne povezave skozi naselje Zbilje. Hkrati bo velika pridobitev nov odsek pločnika, saj bo ta pomenil neprekinjeno povezavo za pešce vse od Zapog do Medvod, s čimer spodbujamo trajnostno mobilnost in gradimo varno šolsko pot. Ker je vsaka investicija unikatna, je skoraj nemogoče do dneva natančno predvideti potek del, ki so lahko končana kakšen dan pred ali po predvidenem roku. Na Občini Medvode bomo skrbno bedeli nad izvajanjem investicije, zato upamo, da bo rekonstruirana cesta brez nepredvidenih zapletov za promet odprta v predvidenem roku.

"V ponedeljek, 12. decembra, je izvajalec začel z gradbenimi deli in vzpostavil prve polovične zapore državne ceste. V prvi fazi bodo hkrati vzpostavljene do 4 polovične zapore na relaciji Zbilje – Smlednik, ki bodo vodene s semaforji ali pa bodo promet usmerjali delavci na gradbišču. V primeru ugodnih vremenskih pogojev bo gradnja komunalnih vodov potekala s hitrostjo do 50 metrov na dan. V naslednjih dneh bo ukinjeno avtobusno postajališče Zbilje Barka, občani pa bodo odslej lahko uporabljali sosednji postajališči (Smlednik šola ali Zbilje jezero). V času gradnje bosta avtobusni postajališči Smlednik šola in Zbilje jezero obratovali, a se bosta pomikali (naprej ali nazaj) skupaj z gradnjo komunalnih vodov. V prazničnem času, predvidoma od 23. decembra do 2. januarja ne bo v uporabi avtobusno postajališče na križišču v Valburgi, prav tako pa bo v tem času zaprt pločnik od križišča v Valburgi proti OŠ Simona Jenka Smlednik.«


Območje gradnje plinovoda

Komentiraj novico

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke! Želite izvedeti več?
Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?