Objavljeno: 12. Marec 2019

Stara hišna imena

V sklopu projekta »Stara hišna imena« RAGOR in Občina Medvode vabita na srečanje krajanov krajevne skupnosti Smlednik (naselja Dragočajna, Hraše, Moše, Smlednik in Valburga). Srečanje bo v torek, 12. marca 2019, ob 19. uri v Kulturnem domu Smlednik. ...Preberi več »

Objavljeno: 12. Marec 2019

Obnova gozdnogospodarskega načrta 2020-2029

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, vabi lastnike gozdov in zainteresirano javnost k dajanju pobud pred pričetkom obnove gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote MEDVODE za ureditveno obdobje 2020 – 2029. Gozdnogospodarska enota...Preberi več »

Objavljeno: 07. Marec 2019

Razgrnitev podatkov za odmero NUSZ 2019

Občina Medvode je objavila javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k priglasitvi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Medvode za leto 20...Preberi več »

Objavljeno: 04. Marec 2019

Vabilo na sprejem svetovne podprvakinje - ANAMARIJE LAMPIČ

DANES, 4. marca, ob 17. uri, pred OŠ Simona Jenka v SmlednikuPreberi več »

Objavljeno: 08. Januar 2019

20. tradicionalni blagoslov konj in soli pri cekrvi sv. Jakoba v Hrašah

Po legendi naj bi sv. Štefan z znamenjem križa ukrotil divjega konja, s čimer je, kot je v Prazničnem letu Slovencev zapisal etnolog Niko Kuret, v očeh ljudstva prevzel zavezništvo nad konji.Preberi več »

Objavljeno: 28. December 2018

Koncert Prifarskih muzikantov

Prav pred Božičnimi prazniki in ob izteku jubilejnega leta praznovanja 900-letnice prve omembe naših krajev v pisnih virih so v farni cerkvi Sv. Urha doneli božični in drugi napevi v izvedbi Prifarskih muzikantov z gosti. Preberi več »

Objavljeno: 14. December 2018

Prodaja zbornika

Sedaj ko so se stvar malo umirile ste lahko zbornik, izdan ob 900 letnici prve pisne omembe Hraš in Smlednika, končno vzeli v roke in pričeli z branjem. Preberi več »

Objavljeno: 13. December 2018

Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Medvode

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni poziv za predlaganje kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Medvode. Preberi več »

Objavljeno: 09. December 2018

Kulturna in športna priznanja za leto 2018

Leto 2018 se približuje koncu, zato Javni zavod Sotočje Medvode vabi, da predlagate kandidate za kulturna in športna priznanja letošnjega leta. Preberi več »

Objavljeno: 06. December 2018

Izvajanje zimske službe 2018-19

Obveščamo vas, da Občina Medvode letošnjo zimo (od 15. novembra 2018 do 15. marca 2019) izvaja zimsko službo skladno z veljavno kategorizacijo občinskih cest, ki je bila sprejeta v letu 2016.

Izvajalec zimske službe na vseh kategoriziranih cestah in pl...Preberi več »